Theorie-examen

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen namelijk:

  • 1. Gevaar herkenning : 25 meerkeuze vragen waarvan je minimaal 12 vragen goed moet beantwoorden.
  • 2. Verkeersregels : 30 meerkeuze vragen.
  • 3. Verkeersinzicht : 10 meerkeuze vragen, van categorie 2 en 3 moet je minimaal 35 vragen goed beantwoorden.

Het theorie examen moet positief afgesloten zijn alvorens men een tussentijdse toets of een praktijkexamen kan afleggen.
De minimale leeftijd voor het afleggen van het theorie-examen is 16 jaar. Na het halen van het examen blijft dit een jaar lang geldig.

cbr_theorieexamenzaal